Corona update Buitensporten


Beste sporters, vrienden,

Hoe omschrijf je het slepende gevoel van een crisis, die maar door ziekt? We missen de gezelligheid van samen een balletje slaan, boven trainen, lachen, slap ouwehoeren aan de bar, competitie, toernooien… Kortom: we missen jullie. En jullie, elkaar.

Iedere viroloog, arts, zorgverzekeraar en soms zelfs politicus is het erover eens dat sport onderdeel is van de oplossing. En dus krijgt het buiten sporten een kans. Centre Squash Drachten juicht dat toe. We gaan daar dan ook op inspelen.

Maar een squashbaan laat zich moeilijk naar buiten verplaatsen, alternatieven zijn (zelfs voor een creatieve aanbieder) schaars. Veel squashcentra zagen hun leden weglopen naar buiten sporten. Het effect is zichtbaar. Landelijk zijn er vijftien centra onherstelbaar getroffen. Eens te meer blijkt dat Centre Squash Drachten zich gelukkig mag prijzen met zijn hondstrouwe leden. Wij zijn ons ervan bewust, dat dankzij jullie, (top-)squash voor (de regio) Drachten behouden blijft!

Buiten sporten
CS Drachten denkt het liefst in termen van wat wèl mag. Zo mogen wij gebruik maken van het sportterrein van de Drachtster Atletiekvereniging Impala. Dat biedt ons de gelegenheid om onze leden op maandag-, dinsdag- en woensdagavond een squashfit / fitcross programma aan te bieden. Voor de jeugd is er op woensdagmiddag gelegenheid om te trainen. Dus wie wil, kan zijn borst nat maken.

Hoe gaan we dat doen? De corona spelregels zijn leidend. Dat wil zeggen dat er in groepjes van maximaal 4 volwassen personen kan worden gesport. Op één avond is er ruimte voor 2 groepen van 4 sporters, dus maximaal 8 personen. Wie mee wil doen, meldt zich aan bij Marchel Bardis (06 25 15 43 73) o.v.v. jouw vaste trainingsavond. Hij zal dan voor de betreffende avond een groepsapp aanmaken voor verdere mededelingen/communicatie.

In het kort:
Vanaf 29 maart trainen op het sportcomplex van Atletiekvereniging Impala.
– Volwassenen op maandag-, dinsdag- en/of woensdagavond v.a. 19.30 uur
– Jeugd op woensdagmiddag v.a. 17.00 uur.

Opgave Marchel Bardis (06 25 15 43 73)

Disc Golf

Daarnaast bieden we onze leden gelegenheid om op maandag te Disc Golfen o.l.v. Sipke Wiersma op de course van Heerenveen. Ook nu geldt dat er ruimte is voor 2 groepjes van 4 sporters, dus maximaal 8 personen. Kijk voor meer info op de site van discgolfnederland.nl. Opgave vooraf bij Sipke Wiersma (info@squashdrachten.nl).

In het kort:

Vanaf 29 maart discgolfen op Disc Golf Course Heerenveen in het gebied tussen de Weinmakker en de A32.

– Maandag 17.00-18.30 uur. Afreizen op eigen gelegenheid, verzamelen op de grote parkeerplaats schuin tegenover  de mc Donalds.

Beach Arena

En als laatste: Op dit moment voeren we besprekingen met het Sportbedrijf Smallingerland en Volleybalclub Drachten, om te kijken of we op het parkeerterrein van de Sportlaan weer een Beach Arena aan kunnen leggen. We houden jullie op de hoogte.

Aldus hopen we toch een bijdrage te kunnen leveren aan het wegpoetsen van de corona-kilootjes. We zien jullie graag bij één van onze buitenactiviteiten. Tot aan die tijd…

Blijf gezond en pas een beetje op elkaar.

Sipke en Marchel