Mogelijke heropening squashcentra per 11 mei


Dinsdag 13 april 2021 heeft het kabinet opnieuw een persconferentie gegeven omtrent de COVID-19 situatie in Nederland. Daarin werd duidelijk dat er nu eindelijk licht aan het einde van de tunnel gloort. Hoewel de mogelijkheid tot binnensport op dit moment langer op zich moet laten wachten vanwege de COVID-19 situatie in Nederland, kan de squashsector zich voorbereiden op een mogelijke heropening per 11 mei aanstaande.

 

Een belangrijke datum voor de gehele sector, vooral omdat de situatie in de squashsector in de afgelopen maanden al gedefinieerd kon worden als zorgelijk. De squashsport is met het verlengen van de maatregelen tot 11 mei aanstaande – met een enkele tussenpozen – 255 dagen (tot 11 mei) dicht, waardoor gesteld kan worden dat de squashsport een jaar dicht is.

 

Dat betekent niet alleen minder squashen en daardoor minder bewegen, maar ook een groot gemis aan sociale ontmoetingen. Squashclubs zorgen voor verbinding en zijn meer dan alleen een plek om met elkaar te bewegen. Het openen van de squashclubs is onderdeel van de oplossing om mentaal en fysiek sterk uit deze crisis te komen.

 

Ook de financiële schade is groot mede ten gevolge van de vooruitgeschoven schuldenposten. SBN verwacht ook niet dat alle squashers direct terugkeren naar de squashbaan als de overheid op 3 mei weer groen licht geeft voor de aanbieders van squash. Het is daarom van groot belang dat de deuren per 11 mei aanstaande heropend kunnen worden.  Als de deuren niet opengaan én de sportparticipatie onder alle leeftijden achterblijft, is het niet de vraag hoé, maar óf de squashsector uit deze crisis komt.

 

Heropstart sector

Het kabinet deelde een routekaart met verwachte stappen om de samenleving te heropenen, de binnensportsector (inclusief squashbanen) zit hierin in de tweede stap van de routekaart, mits de cijfers het toelaten.

 

SBN bereidt zich daarom op de achtergrond voor op de heropening met het ‘Heropstartplan Squash’ dat in samenspraak met aanbieders van squash wordt vormgegeven. Eén van de onderdelen hierin zijn de squash-testevenementen die in deze maand plaats vinden, maar worden er ook diverse initiatieven ontplooit om (niet-)squashers naar het squashcentrum toe te krijgen.

 

Tom Lucas, directeur SBN hierover: ‘’We zijn als sector ondernemend en kijken dan ook vooral naar de innovatieve mogelijkheden die wél mogelijk zijn. Toch moeten we niet onder of stoelen banken schuiven dat de sector het met de dag zwaarder krijgt. Het enthousiasme dat loskomt van de squashpilots bij squashers en aanbieders, hopen we dan ook per 11 mei terug te zien bij alle aanbieders in Nederland.’’

 

Reguliere opening prioriteit

Voor Squash Bond Nederland is en blijft de prioriteit om op reguliere basis de sector te kunnen heropenen. De testevenementen (die mogelijk in mei verder worden opgevoerd, zie link persbericht) leveren voor de squashsector in zekere zin een bijdrage, maar zijn ontoereikend voor aanbieders om de uitdagingen post COVID-19 aan te gaan.

 

Rogier van Veen, breedtesport en innovatie hierover: ‘’De mogelijkheden die ‘testen voor toegang’ tot nu toe biedt, is toereikend voor een kleine fractie van de squashpopulatie. Om als sector rendabel te zijn, financiële schulden af te lossen en terug te komen op het oude sportparticipatieniveau, is een reguliere – en waar nodig verantwoorde opening – voor alle doelgroepen vereist. We zullen er alles aan doen om de aanbieders van squash daarin ook de komende periode zo goed mogelijk bij te staan’’.

 

SBN inventariseert de komende dagen de verdere benodigdheden van aanbieders om bij een verantwoorde en/of reguliere heropening weer optimaal van start te kunnen gaan. Daarnaast bereid het ook diverse communicatie voor om aanbieders van squash en squasher zo goed mogelijk te informeren. Meer hierover in het heropstartplan Squash dat op korte termijn verwacht wordt.