De Slach om Fryslan 2018 weer een succes!


Afgelopen weekend vond de derde editie van De Slach om Fryslân weer plaats op de banen van Drachten. De Friese gewesten West Friesland, Öst Freesland en Westerlauwersk Friesland gingen met elkaar de strijd aan in teams van 8 squashers. Grunnen en Ommelaand moest helaas verstek laten gaan. Tot de laatste zweet druppel was het razend spannend tussen de drie gewesten met een kleine vier punten verschil kroonden de Duitse Friese vrienden zich tot de Keningen van de Slach om Fryslân en namen het zwaard van Grutte Pier mee naar huis.