Sponsor in the spotlight: NNRD


Sponsor in the spotlight: NNRD

NNRD is al jaren een bekende naam in Noord-Nederland. We hebben in Friesland, Groningen en Drenthe een goede band opgebouwd met onze klanten. We voelen ons regionaal betrokken. We leveren een actieve bijdrage aan de regionale samenleving. Als dienstverlener, als werkgever, als samenwerkingspartner, als goede buur en als drijvende kracht in het realiseren van de circulaire economie.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om niet alleen zakelijk actief te zijn in de regio, maar ook bij te dragen op sociaal vlak. Verbonden zijn aan het Squash Centre Drachten past daar dan ook erg goed bij.