Squash blijft mogelijk, voorlopig op 1,5 meter


Op dinsdag 3 november kondigde het kabinet opnieuw aanvullende maatregelen aan vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Daar waar vele sectoren nieuwe en/of aangescherpte maatregelen te verduren kregen, blijft de squashsector gespaard omwille van de gezondheid. Wel blijven we tot 19 november squashen op 1,5 meter.

Uit de cijfers op het corona dashboard van de overheid kan nog onvoldoende de conclusie worden getrokken dat de (gewenste) dalende lijn is ingezet. Een verlenging van de bestaande maatregelen werd daarom ook verwacht door SBN en houdt daarmee de squashsport in fase vier van de routekaart.

 

Tom Lucas, directeur SBN is dan ook tevreden met de uitkomst: ‘’Het is goed om te zien dat het kabinet het eens is dat sport en dus ook squash op dit moment van groot belang is voor de samenleving en deze sector niet (volledig) sluit. Sport is niet alleen de geestelijke en lichamelijke uitlaatklep, maar zorgt ook voor een gezonde weerstand en een vitale samenleving. De squashsport is bij uitstek geschikt om hieraan bij te dragen’’.

 

Ondanks de gewenste uitkomst ziet SBN wel een terugloop in het aantal squashers bij squashcentra. Rogier van Veen (breedtesport/centra en verenigingen, SBN) ziet dit als een logisch maar wel zorgwekkend signaal: ‘’Ten opzichte van april zien we een daling in het aantal beoefenaars, de oorzaak hiervan is dat steeds meer mensen op individuele basis ofwel buiten gaan sporten. Daarmee krijgen squashcentra het met de dag lastiger. We roepen squashend Nederland dan ook op om loyaal te blijven richting het squashcentrum waar men actief is, want squashen kan nog steeds op verantwoorde wijze’’.

 

Gratis training verantwoord squashen

Hoe jij verantwoord kunt squashen op anderhalve meter? SBN biedt jou een gratis training op 1,5 meter aan. Klik op deze link en download de training!